Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Διεύθυνση
Σκόπελος, TK 37003, Σκόπελος
Τηλέφωνο
24240-23417
Προϊστάμενος
Τσουτσουρή Σοφία (αναπληρώτρια Συμβολαιογράφος)

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί