Κτηματολογικό Γραφείο
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Διεύθυνση
Σκόπελος, TK 37003, Σκόπελος
Τηλέφωνο
24240-23417
FAX
24240-22903
Προϊστάμενος
Τσουτσουρή Σοφία (αναπληρώτρια Συμβολαιογράφος)

Περιοχές που εξυπηρετεί