Κτηματολογικό Γραφείο
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση
Ναυμαχίας Έλλης 101, TK 81100, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
22510-25109 Ε-mail kgvai@ktimatologio.gr
FAX
22510-27109
Προϊστάμενος
Σουρβίνου - Κορδώνη Αναστασία