Κτηματολογικό Γραφείο
ΑΛΜΥΡΟΥ
Διεύθυνση
Κουμουνδούρου 15, TK 37100, Αλμυρός Μαγνησίας
Τηλέφωνο
24220-22951
Προϊστάμενος
ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΣΗ - ΚΟΥΜΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί