Κτηματολογικό Γραφείο
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
Διεύθυνση
Γεωργίου Μάτσου 7, TK 47100, Άρτα
Τηλέφωνο
26810 77000
Email
kgep_arta@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Αγγέλη Ελένη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
8:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
8:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00

Περιοχές που εξυπηρετεί