Κτηματολογικό Γραφείο
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
Διεύθυνση
Γεωργίου Μάτσου 3, TK 47100, Άρτα
Τηλέφωνο
26810-21480
Email
kgep_arta@ktimatologio.gr
Προϊστάμενος
Αγγέλη Ελένη

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
08:30-13:30
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
08:30-14:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
10:00-14:00