Κτηματολογικό Γραφείο
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
ΗΠΕΙΡΟΥ-Υποκατάστημα Άρτας
Διεύθυνση
Γεωργίου Μάτσου 3, TK 47100, Άρτα
Τηλέφωνο
26810-21480 E-mail: kgep_arta@ktimatologio.gr
FAX
26820-60390
Προϊστάμενος
Αγγέλη Ελένη