Κτηματολογικό Γραφείο
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Διεύθυνση
Πάροδος Ναπολέοντος Ζέρβα, TK 48300, Θεσπρωτικό Πρέβεζας
Τηλέφωνο
26830-31325
Email
thesprotiko@gmail.com
Προϊστάμενος
Ταμπούρη Βασιλική

Ώρες Παραλαβής Αιτήσεων
09:00-13:00
Ώρες Παράδοσης Πιστοποιητικών
09:00-13:00
Ώρες Έρευνας Αρχείου
09:00-13:00

Περιοχές που εξυπηρετεί