Κτηματολογικό Γραφείο
ΚΑΡΥΑΣ
Διεύθυνση
Καρυά Λευκάδας, TK 31080, Καρυά Λευκάδας
Τηλέφωνο
26450-41091, 41152
FAX
26450-41091
Προϊστάμενος
Δρακάτου Σουσάνα