Με την παρούσα εφαρμογή μπορείτε μόνοι σας, να υπολογίσετε το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλετε για την εκάστοτε συναλλαγή σας με τα Κτηματολογικά Γραφεία (π.χ. αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.ά).

Ο υπολογισμός μέσω της εφαρμογής ταμείου εφαρμόζεται ήδη στα Κτηματολογικά Γραφεία Αχαρνών, Ζωγράφου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Μεγάρων, Μυκόνου.