ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ 2360624 /01.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΠΜΚ46ΜΨΦΖ-Κ9Α) απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο σας ενημερώνουμε για αναστολή των εργασιών υποβολής αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και την έκδοση πιστοποιητικών (διά ζώσης), καθώς και της έρευνας (διά ζώσης) των τηρούμενων στοιχείων και αρχείων την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 στο Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τυχόν υποβαλλόμενα ηλεκτρονικά αιτήματα εγγραφής πράξεων κατά το προαναφερόμενο διάστημα αναστολής δεν θα επεξεργαστούν λόγω απαράδεκτης υποβολής.

Για την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας μπορείτε πλέον, μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», καθημερινά και σε 24ωρη βάση, να διεξάγετε απομακρυσμένα την έρευνά σας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα στοιχεία που τηρούνται στο σύνολο των Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας (ΦΕΚ1539/Β΄/15-4-21).

Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία (και τα Υποκαταστήματά τους, βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.30, αιτήσεις καταχώρισης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει, και να παραλάβετε ψηφιακά (σε μορφή pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης. Το ίδιο ισχύει και για τις εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε δικαστικές αποφάσεις και σε έγγραφα που διακινείτε.

Κατά την ημέρα τοπικής αργίας, οπότε η δημόσια υπηρεσία του Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος παραμένει κλειστή, τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα εξ αποστάσεως αιτήματα για την εγγραφή πράξης δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με την αιτιολογία της απαράδεκτης υποβολής. Το ίδιο ισχύει και σε όσες περιπτώσεις συντρέχει αναστολή της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος, με σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου.

Η πιστοποίηση των Δικηγόρων ως χρηστών στο κτηματολόγιο, γίνεται σε πραγματικό χρόνο από το ΟΠΣ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, ενώ οι Δικηγόροι θα πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης ψηφιακής υπογραφής.

Η εισαγωγή στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των ίδιων κωδικών για την είσοδο στο portal.olomeleia.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταχώριση της πράξης σας, το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο θα προχωρά στην τιμολόγησή της. Αυτόματα θα λαμβάνετε ενημερωτικό mail και θα εμφανίζεται στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής». Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» θα πρέπει να καταβληθεί μέσω Τράπεζας, εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που φέρει το «Έντυπο Οφειλής» μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει και με χρήση web-banking. Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που υποβάλατε. Μόλις υλοποιηθεί η καταχώριση της αίτησης, θα λάβετε το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Για επίλυση προβλημάτων μπορείτε να επικοινωνείτε:

  • Μέσω του Portal της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, υποβάλλοντας αίτημα στην ειδική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί (portal.olomeleia.gr), επιλέγοντας «Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Κτηματολόγιο - Αποστολή Μηνύματος».
  • Καλώντας στο 210 3398204 ή στο 6946083449 ή στο 6946083472, από 09:00 - 15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.


Σύνδεσμοι

Νομοθεσία