Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης καταχώρισης πράξεων  που συντάσσετε και διακινείτε, καθώς και ηλεκτρονικής έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα στοιχεία, για τα ακίνητα της περιφέρειας που ασκείτε τα καθήκοντά σας.

Ψηφιακά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Επίδοσης (ΣΗΕ) της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, λειτουργεί και η νέα υπηρεσία “Ψηφιακή Επίδοση Εγγράφων στο Κτηματολόγιο για Δικαστικούς Επιμελητές” η οποία από 1/1/2024 θα είναι υποχρεωτική και θα αποτελεί τον μοναδικό τρόπο εξυπηρέτησης των Δικαστικών Επιμελητών από τα Κτηματολογικά Γραφεία

Τις αιτήσεις καταχώρισης πράξεων μπορείτε να τις υποβάλετε ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία (και τα Υποκαταστήματά τους βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.30, αιτήσεις καταχώρησης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει ή για τις εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε έγγραφα που διακινείτε και να παραλάβετε ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Κατά την ημέρα τοπικής αργίας, οπότε η δημόσια υπηρεσία του Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος παραμένει κλειστή, τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα εξ αποστάσεως αιτήματα για την εγγραφή πράξης δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με την αιτιολογία της απαράδεκτης υποβολής. Το ίδιο ισχύει και σε όσες περιπτώσεις συντρέχει αναστολή της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος, με σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου.

Η πιστοποίηση των Δικαστικών Επιμελητών ως χρηστών, καθώς και η χορήγηση προς αυτούς των κωδικών χρήστη, θα πραγματοποιείται μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού μητρώου της Ο.Δ.Ε.Ε. (portal.odee.gr), ενώ οι Δικαστικοί Επιμελητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης ψηφιακής υπογραφής.

Μετά την υποβολή της αίτησης για καταχώριση της πράξης σας, το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο θα προχωρά στην τιμολόγησή της. Αυτόματα θα λαμβάνετε ενημερωτικό mail και θα εμφανίζεται στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής». Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» θα πρέπει να καταβληθεί μέσω Τράπεζας, εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που φέρει το «Έντυπο Οφειλής» μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει και με χρήση web-banking. Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που υποβάλατε. Μόλις υλοποιηθεί η καταχώριση της αίτησης θα λάβετε το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Για επίλυση προβλημάτων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών – Helpdesk (εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 16:00)

Σύνδεσμοι:

Νομοθεσία: