ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά από τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τις περιοχές αρμοδιότητάς του (βλ. περιοχές Κάλυψης) Για να παραγγείλετε πιστοποιητικά, υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών taxisnet.

Μετά την πληρωμή θα τα παραλάβετε σε ψηφιακή μορφή (pdf) και μπορείτε να εκτυπώσετε αντίτυπα για κάθε νόμιμη χρήση.

Τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά είναι :

  • Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
  • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
  • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
  • Κτηματογραφικό διάγραμμα

Για να ζητήσετε και να παραλάβετε κάποιο από τα παραπάνω :

  • Εισέλθετε στην εφαρμογή με τους κωδικούς που έχετε στο taxisnet.
  • Επιλέξτε «Νέα αίτηση πιστοποιητικού» και τον τύπο του πιστοποιητικού.
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητά το σύστημα (π.χ. ΚΑΕΚ, ΚΓ, Αριθμό Εγγράφου) και υποβάλλετε την αίτηση για να εκδοθεί το «Έντυπο οφειλής τελών».
  • Πληρώστε εντός 7 ημερών το οφειλόμενο ποσό που αναγράφεται στο «Έντυπο Οφειλής τελών» μέσω των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής.
  • Παραλάβετε το πιστοποιητικό σας που βρίσκεται στο φάκελο της ηλεκτρονικής σας αίτησης.

Σύνδεσμοι :