Κτηματογράφηση

Κτηματογράφηση

Η κτηματογράφηση μίας περιοχής, δηλαδή η σύνταξη του κτηματολογίου είναι η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και καταγραφής των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα ακίνητα. Ταυτόχρονα, καταγράφονται και νομικές πληροφορίες (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.) και τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά. Η κτηματογράφηση ξεκινά με την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στάδια

Η κτηματογράφηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ στα Γραφεία κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.
  • ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ κτηματολογικών στοιχείων στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου και υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων εφόσον διαπιστωθεί κάποιο σφάλμα.
  • ΑΝΑΡΤΗΣΗ κτηματολογικών στοιχείων στα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου και αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
  • ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ στη θέση του Υποθηκοφυλακείου και αρχικές κτηματολογικές εγγραφές

 

Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

Εκπρόθεσμη δήλωση

Τέλος κτηματογράφησης

Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης

Διορθώσεις μετά την υποβολή της δήλωσης

Μεταβιβάσεις κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης

Προανάρτηση

Ανάρτηση

Ηλεκτρονική Ανάρτηση - Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων

Τι αλλάζει στη διαδικασία δήλωσης ιδιοκτησίας μετά την Ανάρτηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 1015 - Αστική χρέωση απο σταθερό ΟΤΕ.
- Κλήσεις απο λοιπά σταθερά και κινητά σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις του παρόχου.

Κεντρικά Γραφεία: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949
Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513