20:17   Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
odigos ktimatografisis.png
hepos.jpg
web banner dasikoi xartes.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
banner1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Κτηματολόγιο σε λειτουργία
Επαναπροσδιορισμός θέσης και ορίων ακινήτων
Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης
Γενικές πληροφορίες
Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Στοιχείων Επαναπροσδιορισμού
Γραφεία Επαναπροσδιορισμού
Κήρυξη επαναπροσδιορισμού


Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Κτηματολογίου σε κάποιες από τις περιοχές των πρώτων προγραμμάτων κτηματογράφησης αναφέρθηκαν περιπτώσεις εκτεταμένων γεωμετρικών αποκλίσεων (εσφαλμένης αποτύπωσης των ακινήτων πάνω στους κτηματολογικούς χάρτες). Πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ιδιοκτησίες με μη υλοποιημένα όρια ή με ασαφή όρια στο έδαφος, με μεγάλη δασοκάλυψη, χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας κ.α. τα οποία δυσχέραναν τον εντοπισμό και την οριοθέτησή τους κατά την κτηματογράφηση. 
 
 
Μετά από εισήγηση της EKXA ΑΕ που αποδέχτηκε το ΥΠΕΚΑ, προβλέφθηκε στο Ν. 3983/2011 (άρθρο 24, παρ. 2, ΦΕΚ Α΄/144/17-06-2011) μηχανισμός για τη βελτίωση της ακρίβειας των κτηματολογικών διαγραμμάτων σε κτηματογραφημένες περιοχές, όταν διαπιστώνονται τέτοιου είδους αποκλίσεις. Στο νόμο 2664/98, που αφορά στη Λειτουργία του Κτηματολογίου, προστέθηκε το άρθρο 19Α για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα.
 
 
Η διαδικασία «Επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων» είναι σημαντική, γιατί επιλύει ένα ειδικό πρόβλημα εντός του συστήματος λειτουργίας του Κτηματολογίου, χωρίς να διαταράσσονται οι συναλλαγές, οι οποίες διενεργούνται κανονικά κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών ενημέρωσης των κτηματολογικών διαγραμμάτων, και αποτελείται από δύο στάδια.
 
 
Στο πρώτο στάδιο γίνεται η συλλογή και αξιολόγηση Αναφορών Γεωμετρικών Σφαλμάτων ώστε να εντοπιστούν οι κτηματολογικές ενότητες με αρκετά γεωμετρικά σφάλματα. Για τη συλλογή των Αναφορών Γεωμετρικών Σφαλμάτων λειτουργούν στους Δήμους τα Γραφεία Επαναπροσδιορισμού στα οποία απευθύνονται οι δικαιούχοι ακινήτων για να υποβάλλουν αναφορά εφόσον έχουν διαπιστώσει ότι τα ακίνητά τους έχουν εσφαλμένα αποτυπωθεί στα κτηματολογικά διαγράμματα. 


Στο  δεύτερο στάδιο γίνονται οι απαραίτητες εργασίες πεδίου για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων με ενέργειες του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο 

 

Τα Γραφεία Επαναπροσδιορισμού λειτουργούν στους Δήμους κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματός τους προς τον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

 
 
 

Οφέλη για τους πολίτες


 

  • ανοίγει ο δρόμος για να ξεκαθαριστούν οριστικά τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στην γεωμετρική απεικόνιση των ακινήτων τους

  • η συμμετοχή στη διαδικασία είναι εντελώς ανέξοδη για τους δικαιούχους

  • καθ΄όλη τη διάρκεια των σχετικών εργασιών οι συναλλαγές των πολιτών διενεργούνται κανονικά, στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.​

 

 
 
 Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 19Α  Ν. 2664/98)
 
 
 
 

1.   Σε περιοχές όπου έχουν αναφερθεί από δικαιούχους και τοπικούς φορείς εκτεταμένες αποκλίσεις στην απεικόνιση των ακινήτων, ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο  αναλαμβάνει να διερευνήσει την έκταση και το είδος των αποκλίσεων αυτών.

 
 
 
 
 

2.   Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να εντοπιστούν τα ακίνητα με γεωμετρικά σφάλματα. Οι σχετικές εργασίες υλοποιούνται στο πρώτο στάδιο και  αφορούν μόνο στην καταγραφή γεωμετρικών αποκλίσεων των ακινήτων (σφάλματα στη θέση ή τα όρια) και όχι σε τυχόν νομικά θέματα που αφορούν στα δικαιώματα.

 
 
 
 
 

3.   Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, τότε με βάση τις αναφορές που συλλέχθηκαν και με εφαρμογή σχετικών κριτηρίων (ΦΕΚ 567/Β'/12.03.2013 και ΦΕΚ 3177/Β΄/26.11.2014​)  οριοθετείται η περιοχή και ενεργοποιείται η διαδικασία «Επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων», η οποία περιλαμβάνει αναμόρφωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης στο δεύτερο στάδιο.

 
 
 

 

 

Για την επιτυχία της διαδικασίας είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών!

 
 
 

Τι πρέπει να γνωρίζετε

  
 
 

§  Είναι σημαντικό οι δικαιούχοι να ελέγξουν καταρχήν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους στο τοπικό Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να γνωρίζουν εάν υπάρχει λόγος να συμμετέχουν στη διαδικασία.

 
  

§ Ζητήματα διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών νομικού περιεχομένου συνεχίζουν να επιλύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. 

 


 

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις διόρθωσης:

 
 
 
 

-          Εάν πρόκειται για πρόδηλο σφάλμα, οι δικαιούχοι απευθύνονται στο Κτηματολογικό Γραφείο για εξωδικαστική διόρθωση

 
 
 
 

-          Εάν πρόκειται για ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιδιώξουν δικαστική απόφαση 

 
 
 

 

 
 
 

 

« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης