23:20   Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
odigos ktimatografisis.png
hepos.jpg
web banner dasikoi xartes.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
banner1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Κτηματολόγιο σε λειτουργία
Διορθώσεις αρχικών εγγραφών
Αρχικές εγγραφές και Προθεσμίες διόρθωσης
Πρόδηλα Σφάλματα
Διόρθωση με δικαστική απόφαση


Αρχικές εγγραφές και Προθεσμίες διόρθωσης
Αρχικές εγγραφές είναι εκείνες που εμφανίζονται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στις εγγραφές αυτές στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.
 
Σε περίπτωση ανακριβούς Αρχικής εγγραφής είναι δυνατή η προσβολή και η διόρθωσή της ολικά ή μερικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ετών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Η προθεσμία αυτή ισχύει τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4361/2016 (ΦΕΚ τΑ΄/10/1.2.2016).
 
 
 
Ειδικά για τις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1996-1999, η προθεσμία με πρόσφατο νόμο (4585/2018) ορίστηκε δεκαπενταετής (15) , με ορόσημο υπολογισμού την 30.11.2018. 
 
Συγκεκριμένα:
 
1. Η οριστικοποίηση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών έχει ήδη συντρέξει για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης) στις οποίες η δεκατετραετής προθεσμία, ως ίσχυσε, έληξε εντός του έτους 2017.
 
2. Για τις περιοχές που η δεκατετραετής προθεσμία έληγε εντός του έτους 2018, διακρίνουμε ως εξής:
Α)           Στις περιπτώσεις που η δεκατετραετής προθεσμία και η χορηγηθείσα επ΄ αυτής παράταση έχει λήξει μέχρι τις 30.11.2018,  η οριστικοποίηση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και το παραγόμενο εξ αυτής αμάχητο τεκμήριο έχει ήδη συντρέξει για τις κτηματολογικές εγγραφές των ακινήτων στις οικείες περιοχές.
Β)            Στις περιπτώσεις που η δεκατετραετής προθεσμία και η χορηγηθείσα επ΄ αυτής παράταση δεν έχει λήξει μέχρι τις 30.11.2018,  τότε ισχύει η δεκαπενταετής προθεσμία, η οποία επεκτείνεται κατά τρεις (3) ακόμα μήνες.
 
3.  Για τις υπόλοιπες περιοχές της ίδιας κατηγορίας (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης), ισχύει δεκαπενταετής προθεσμία για τη διόρθωση του περιεχομένου των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών.
 
 

Διαδικασίες Διόρθωσης 

Το είδος του σφάλματος στην Αρχική εγγραφή καθορίζει και τη διαδικασία διόρθωσης. Ειδικότερα, ο νόμος διακρίνει τις περιπτώσεις που απαιτούν αμετάκλητη δικαστική απόφαση από εκείνες που οφείλονται σε πρόδηλο σφάλμα και μπορούν να διορθωθούν διοικητικά, χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου. 
 
Μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών οι Αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές, παράγουν αμάχητο τεκμήριο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους. 

Η προθεσμία διόρθωσης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή.

Τα «Αγνώστου ιδιοκτήτη» 

Τα ακίνητα (ή δικαιώματα σε ακίνητα) που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης εγγράφονται στην κτηματολογική βάση με την ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη». Για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών «Αγνώστου ιδιοκτήτη» σε γνωστού ιδιοκτήτη ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες –δικαστική ή διοικητική ανάλογα με την περίπτωση- με αυτές των λανθασμένων εγγραφών. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος, αφού προηγουμένως εντοπίσει το ακίνητό του στα κτηματολογικά στοιχεία, θα πρέπει να τηρήσει τις διαδικασίες διόρθωσης που προβλέπονται.
« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης