20:02   Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
AKINITO_DIMOS_ATHINAION_GR.jpg
hepos.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Έργα υποδομής
Έργα ΕΣΠΑ (2014-2020)
logo ΕΠΑΝΕΚ.PNG

 
Ένταξη 13 νέων έργων 10,48 εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ (2014-2020)
 
 
Η ΕΚΧΑ Α.Ε. υλοποιεί 13 έργα την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), συνολικού προϋπολογισμού 10,48 εκατ. ευρώ.
 
Τα έργα αυτά εξυπηρετούν βασικούς επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας, ήτοι τη βελτίωση της ποιότητας και την επιτάχυνση της σύνταξης του κτηματολογίου με νέα χαρτογραφικά υπόβαθρα και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται κατά τη λειτουργία του κτηματολογίου. Επιπλέον στα έργα αυτά εντάσσεται  και η  επαναοριοθέτηση των περιοχών NATURA της χώρας για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Οι βασικοί άξονες δράσης των 13 έργων αφορούν:
 
α) στην παραγωγή νέων ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων για ολόκληρη τη χώρα, μέσω της παραγωγής ψηφιακών ορθοεικόνων (LSO25), και στην παροχή σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών.
 
β) στην ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών - μέσα από ειδικές εφαρμογές - που θα χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες πράξεων γης (π.χ. συμβολαιογράφοι, για την ηλεκτρονική υποβολή νέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και μηχανικοί για την επισύναψη ψηφιακών τοπογραφικών στις εγγραπτέες στο κτηματολόγιο πράξεις).
 
γ) στην εναρμόνιση των δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE για την ένταξή τους στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικής Πληροφορίας (ΕΥΓΕΠ) και
 
δ) στη δημιουργία μιας αξιόπιστης υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους του Δικτύου Φύσης «NATURA 2000»
« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης