16:15   Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
odigos ktimatografisis.png
hepos.jpg
web banner dasikoi xartes.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
banner1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Έργα υποδομής
Έργα Γ΄ ΚΠΣ
 


Η ΕΚΧΑ Α.Ε. υλοποίησε  μια σειρά υποστηρικτικών έργων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ με τίτλο «Υποδομή δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο».


Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 79.670.000 € (χωρίς Φ.Π.Α) με ποσοστά  συγχρηματοδοτήσης 50% από Ε.Ε. και 50% από Ελληνικό Κράτος.

Στόχος

Στόχος των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Γ’ ΚΠΣ, που εισάγουν μία νέα διαχειριστική προσέγγιση και αξιοποιούν τις πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας, είναι να οργανωθεί  και να προετοιμαστεί αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα η συνέχιση και ολοκλήρωση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου στη Χώρα.

Τα  Έργα του Γ΄ ΚΠΣ συγκροτούνται   από τις εξής κατηγορίες υποστηρικτικών δράσεων:


Ψηφιακή βάση δεδομένων των «ενεργών» τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών περιοχών


Η δράση αυτή υλοποιήθηκε σε 107 περιοχές όλης της χώρας με σκοπό την παραγωγή και τήρηση μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων στην οποία έχουν καταχωριστεί όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις ακινήτων που υποβλήθηκαν. Αυτή η βάση δεδομένων ονομάζεται βάση «ενεργών» τίτλων με την έννοια ότι καταγράφηκαν σ΄αυτή τα δικαιώματα επί των ακινήτων που είναι σε ισχύ, που υφίστανται σήμερα.   


Η επικύρωση των συλλεχθέντων  δικαιωμάτων θα γίνει με έργα κτηματογράφησης, που δεν θα χρηματοδοτηθούν από το Γ΄ ΚΠΣ.Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού - HEPOS


Το σύστημα  αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογίες GPS για να προσδιορίσει σε μικρό χρονικό διάστημα, με μικρό κόστος και με μεγάλη ακρίβεια (2-4 εκ. σε πραγματικό χρόνο) για κάθε μέτρηση που πραγματοποιείται με βάση το δίκτυο, τις συντεταγμένες σημείων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Το σύστημα του HEPOS  αποτελεί ήδη τη βάση για τις νέες κτηματογραφήσεις σε 107 περιοχές της χώρας που είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, όμως, θα καλύψει τις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου για τα επόμενα χρόνια. 


Ψηφιοποίηση και μετατροπή  υφισταμένων χαρτών / μητρώων

Ψηφιοποίηση στοιχείων των  αναδασμών και διανομών για όλη τη Χώρα

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ψηφιακής βάσεως δεδομένων με τα κτηματολογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους αναδασμούς και τις διανομές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Ψηφιοποίηση  Κτηματολογίου Δωδεκανήσου


Τα κτηματογραφικά στοιχεία του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω και τμήματος της νήσου Λέρου) ψηφιοποιούνται και μηχανοργανώνονται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι συμβατά με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου. Παράλληλα, το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων που δημιουργείται θα αναπαριστά με πιστότητα την αντίστοιχη αναλογική πληροφορία των ειδικών κτηματολογίων δίχως να γίνεται σε αυτή τη φάση καμία βελτίωση στο περιεχόμενο ή στη χωρική διόρθωση των δεδομένων.


Παραγωγή ενιαίων εθνικών χαρτογραφικών υποβάθρων


Το απαιτούμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο για τις νέες κτηματογραφήσεις παράγεται από υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας ορθοανηγμένες εικόνες.

  • Για τις μεγάλες αστικές περιοχές κάθε νομού παράγονται έγχρωμοι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος ψηφίδας (pixel) της τάξεως των 20 εκ.
  • Για το σύνολο της Επικράτειας παράγονται έγχρωμοι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος ψηφίδας (pixel) 50 εκ. περίπου

Συλλογή ενδεικτικών στοιχείων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης  


Οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων για το σύνολο της Χώρας

Η οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων γίνεται με βάση αεροφωτογραφίες του 1945/1960 και πρόσφατα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Το παραγόμενο προϊόν θα αποτελέσει ένα πρόδρομο προϊόν για την κατάρτιση του δασικού χάρτη. 


Δημιουργία εθνικών ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων κατάλληλων για τη χάραξη του αιγιαλού


Δημιουργία κατάλληλου χαρτογραφικού υποβάθρου για τη χάραξη και την αποτύπωση της γραμμής αιγιαλού.


Ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής


Οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό της πληροφορικής υποδομής της ΕΚΧΑ Α.Ε., έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει το μέσο διαχείρισης των έργων της εταιρίας.


Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα απευθύνονται τόσο στον πολίτη (ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης με δυνατότητα εντοπισμού του ακινήτου σε υπόβαθρα), όσο και στους αναδόχους των κτηματογραφήσεων (on line εφαρμογή καταχώρησης και επεξεργασίας δηλώσεων).

​​
« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης