00:46   Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
hepos.jpg
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
1015.jpg
ministry.jpg
Κτηματογράφηση
Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας


​ ​​​

Η κτηματογράφηση συνεχίζεται
Εκπρόθεσμη δήλωση
Μεταβιβάσεις κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης
Διορθώσεις μετά την υποβολή της δήλωσης – Έντυπα Αιτήσεων
Τρόποι υποβολής δήλωσης
Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης
Έντυπα δήλωσης – Οδηγίες Συμπλήρωσης – Συμπληρωμένα Υποδείγματα


Η κτηματογράφηση συνεχίζεται
 
Μετά το στάδιο συλλογής των δηλώσεων η κτηματογράφηση συνεχίζεται με την επεξεργασία των δηλώσεων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων. Η β΄φάση κτηματογράφησης καταλήγει στην κατάρτιση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων. Οι πίνακες αναρτώνται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και τους Δήμους, ενώ παράλληλα, αποστέλλονται ταχυδρομικά Αποσπάσματα των εγγραφών σε όσους έχουν δηλώσει δικαιώματα. Η διαδικασία της Ανάρτησης δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγξουν το περιεχόμενο των εγγραφών που έχουν γίνει και να καταθέσουν ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. 

Στο διάστημα μέχρι την Ανάρτηση είναι πιθανόν να χρειαστεί να απευθυνθείτε στα Γραφεία Κτηματογράφησης για μία σειρά θεμάτων, όπως εκπρόθεσμες δηλώσεις, δηλώσεις νέων δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν μετά την διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, αιτήσεις για την διόρθωση στοιχείων σε δηλώσεις που υποβλήθηκαν και άλλες εκκρεμότητες.

Για αυτές τις υποθέσεις, μέχρι να γίνει η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων πρέπει να απευθύνεστε στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης και με απλές διαδικασίες, ανάλογα με την περίπτωση, μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις σας.
« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης