22:52   Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
odigos ktimatografisis.png
hepos.jpg
web banner dasikoi xartes.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
banner1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Σχετικά με εμάς
Ο Φορέας "Ελληνικό Κτηματολόγιο"
Οργανόγραμμα
Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Δ/νση
Στοιχεία επικοινωνίας προσωπικού του Φορέα


Ο Φορέας "Ελληνικό Κτηματολόγιο"

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Απόφαση 81706/6085/6-10-1995/ΦΕΚ 872Β/19-10-1995) ιδρύθηκε η εταιρία «Κτηματολόγιο Α.Ε.», ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό την μελέτη, σύνταξη  και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Με τον προαναφερθέντα νόμο, ανέλαβε επίσης τις αρμοδιότητες που αφορούσαν στη γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων της, τη δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων περιβάλλοντος. Την εταιρεία διείπαν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994, του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, του Ν. 2308/1995 και του Ν.2664/1998. Με τον νόμο 3899/17-12-2010 εντάχθηκε στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005 "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί ΔΕΚΟ".

Με τον  νόμο 4164/2013 η εταιρεία μετονομάστηκε σε «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.). Μοναδικός μέτοχος της ΕΚΧΑ Α.Ε. ήταν το Ελληνικό Δημόσιο και η εταιρία εποπτευόταν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τον Ν. 4512/2018 (5/Α’/17.1.2018) συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ως καθολικός διάδοχος της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.). Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σκοπός του είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία και η διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών, σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.   

Τόσο το έργο της κτηματογράφησης όλης της χώρας, όσο και η οργάνωση και η λειτουργία του θεσμού του Κτηματολογίου αποτελούν ευθύνη του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Συγκεκριμένα, το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είναι αρμόδιο για:

Ø Την σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998.
 
ØΤην τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα, τα οποία θα συσταθούν σταδιακά, βάσει των αποφάσεων της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.4512/2018.

 

Ø Την σύνταξη, ενημέρωση, τήρηση και αναθεώρηση βασικών και παράγωγων τοπογραφικών χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 
Ø Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση, τη λειτουργία και την διαχείριση συστημάτων αναγκαίων για τη δημιουργία και διαχείριση γεωδαιτικού υλικού που σχετίζονται με το σκοπό του.
 
Ø Τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο φωτογραμμετρικών και τηλεπισκοπικών εργασιών από τη λήψη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων έως και την τελική απόδοση, για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα, του Ελληνικού Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 
Ø Την οργάνωση και τήρηση βάσεων ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων.​
 

 

 

Κεντρικά Γραφεία:

 

Λ. Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα

Τηλ.: 2106505600
Fax:  2106537723
 
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης:
 
Τσιμισκή 136, ΤΚ 54621, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310370500
Fax:  2310370513
 

 

« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης