22:53   Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
Σχετικά με εμάς
Θεσμικό Πλαίσιο
Οι Νόμοι
Αποφάσεις - Εγκύκλιοι
Ο Νόμος 3481/2006
Νόμος 4164 - Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις
Τέλος Κτηματογράφησης


Τέλος Κτηματογράφησης

Το τέλος κτηματογράφησης έχει δύο σκέλη, ένα  σταθερό, που είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα και ένα μεταβλητό 1‰ επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ειδικότερα για τις:


ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ): 

  • Το σταθερό σκέλος των 35 ευρώ ανά δικαίωμα καταβάλλεται στην αρχή της διαδικασίας κτηματογράφησης κατά την υποβολή της δήλωσης για το εγγραπτέο δικαίωμα  επί του ακινήτου.  
  • Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) καταβάλλεται τέλος 20 ευρώ. Το τέλος αυτό καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος. 
  • Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα, καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Αυτό ισχύει μόνο τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλείας. 
  • Το μεταβλητό σκέλος του 1‰ καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης. 
  • Το αναλογικό τέλος κτηματογράφησης καταβάλλεται από τους κυρίους ή επικαρπωτές και καθορίζεται σε ποσοστό 1‰ επί της πέραν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αξίας του ακινήτου, που θα προκύπτει από την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον όροφο. Στην περίπτωση συνδικαιούχων οι 20.000€ εξαιρούνται για κάθε έναν συνδικαιούχο.
  • Το μεταβλητό σκέλος αυτό επιμερίζεται στους τυχόν συνδικαιούχους (συγκυρίους ή επικαρπωτή). 
  • Σε κάθε περίπτωση ως ανώτατο ύψος του αναλογικού αυτού σκέλους του τέλους κτηματογράφησης ορίζεται το ποσό των 900 ευρώ. 

 ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

  • Για τις παλαιές κτηματογραφήσεις οι πολίτες θα καταβάλλουν μόνο το πάγιο τέλος των 35 ευρώ, καθώς για τις κτηματογραφήσεις αυτές το Δημόσιο έχει ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά. Δυστυχώς, η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει για τις μελλοντικές κτηματογραφήσεις. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) και τις αγροτικές περιοχές. 
« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης