10:38   Σάββατο, 25 Μαΐου 2019
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
odigos ktimatografisis.png
hepos.jpg
web banner dasikoi xartes.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
banner1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Νέα - Ανακοινώσεις
  27/07/2018

Έκδοση Υ.Α. (ΦΕΚ 3017/B’/26-7-2018) για την έναρξη της υποχρέωσης και των συνεπειών του ν.4409/16 για την ηλεκτρονική υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου (τροποποιητική)

Με την υπ΄αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Β΄3017) τροποποιήθηκε η υπ΄αρ. 27623/1752 ίδια απόφαση (Β΄2216) και ειδικότερα το άρθρο 4 για την  έναρξη της ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄136)  και ορίζεται ρητά το εξής:

1.       Οι  υποχρεώσεις και οι συνέπειες των παρ. 1 και 3 του άρθρου 40 του ν.4409/16 ισχύουν για διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης από 16 Ιουλίου 2018 και εφεξής.
 
2.  Διαγράμματα που έχουν συνταχθεί πριν από τις 16 Ιουλίου 2018, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τον τρόπο, τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει η υπ΄αρ. 27623/1752 απόφαση.
 
Με βάση τα προαναφερόμενα, για τα τοπογραφικά διαγράμματα  με ημερομηνία σύνταξης 16.7.2018 και εφεξής συντρέχει νόμιμη υποχρέωση του συντάκτη μηχανικού για την ηλεκτρονική υποβολή τους στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».  Για την περαιτέρω χρήση και προσάρτηση των παραπάνω διαγραμμάτων σε εγγραπτέες πράξεις, ισχύουν οι υποχρεώσεις και συνέπειες της παραγράφου 1 του ν. 4409/2016. Για τοπογραφικά διαγράμματα με ημερομηνία σύνταξης προγενέστερη της 16ης Ιουλίου 2018, η ηλεκτρονική υποβολή είναι προαιρετική και οπωσδήποτε δεν συνιστά νόμιμη προϋπόθεση για την προσάρτησή τους σε εγγραπτέα πράξη κατά την κείμενη νομοθεσία.
 
 
untitled.bmp

« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης