09:45   Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
odigos ktimatografisis.png
hepos.jpg
web banner dasikoi xartes.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
banner1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Νέα - Ανακοινώσεις
  04/10/2017

Εξέλιξη διαγωνισμού για την Ανάθεση Μελετών Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στο Υπόλοιπο της Χώρας (FOREST MAP_7)

Στις 28/07/2017 προκηρύχθηκε από την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ανάθεση Μελετών Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στο Υπόλοιπο της Χώρας» (κωδικός: FOREST_MAP_7). Αντικείμενο του διαγωνισμού αυτού είναι η ανάθεση 16 συμβάσεων για την κατάρτιση δασικών χαρτών σε περιοχές 36 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τις οποίες δεν έχει ήδη καταρτισθεί δασικός χάρτης ή έχει καταρτιστεί αλλά απαιτείται η επικαιροποίησή του.

Στις 27/9/2017 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τις 16 συμβάσεις του διαγωνισμού. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε με επιτυχία αξιοποιώντας την  υποδομή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 
Την Τρίτη 3/10/2017 πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση τόσο των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όσο και των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» για όλες τις συμβάσεις του διαγωνισμού. Ακολούθως, τόσο η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών όσο και οι διαγωνιζόμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των φακέλων αυτών.

 

Συνολικά, για τις 16 συμβάσεις του διαγωνισμού κατατέθηκαν 30 προσφορές από 13 υποψήφιους αναδόχους, οι εκπτώσεις δε που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες κυμάνθηκαν μεταξύ 3,31% και 18,00% επί του προϋπολογισμού των συμβάσεων.
 
Η επιτυχής ολοκλήρωση του αντικειμένου που θα ανατεθεί με τον ανωτέρω διαγωνισμό θα διασφαλίσει την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων καθώς και την έγκαιρη προβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας.

« επιστροφή | Αποστολή
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης