05:52   Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
AKINITO_DIMOS_ATHINAION_GR.jpg
hepos.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
Το ΓΚ Παλαιού Φαλήρου θα παραμείνει κλειστό την Δευτέρα 22/10 - Tο ΓΚ Γουμένισσας θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 23/10 λόγω τοπικής αργίας - Το ΓΚ Κερατέας θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 26/10 λόγω τοπικής αργίας
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στoν Πειραιά19/10/2018

Με την παρούσα ενημερώνονται  οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το  ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ενδιαφέρεται να  μισθώσει ακίνητο  στo  Πειραιά  συνολικού εμβαδού 350τ.μ. και διάρκεια μίσθωσης 36 μηνών,  κατ’  εφαρμογή του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123  (ΦΕΚ 2480 Β’ /27.6.2018), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

 

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του διαγωνισμού υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου09/10/2018

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην υπ’ αριθμ. 1831772/27.08.2018 ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 ορίζεται από 07/10/2018 έως 26/10/2018.

 Διαγωνισμός υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου03/10/2018
Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής για το διαγωνισμό υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, που διενεργείται από το  ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αναμένεται να είναι μετά τις 07/10/2018. Παρακαλούμε όσοι από τους υποψηφίους συμμετέχοντες έχουν αποστείλει τις αιτήσεις τους, οι οποίες εμπεριέχουν δικαιολογητικά με χρονικές προθεσμίες όπως π.χ. βεβαίωση ανεργίας κλπ, να αποστείλουν  εκ νέου μόνο τα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα  προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην κατάταξή τους.
 
Σημειώνεται  ότι η ημερομηνία έναρξης και λήξης του διαγωνισμού θα δηλωθεί με νέα ανακοίνωση.    
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στα Ιωάννινα27/09/2018

Με την παρούσα ενημερώνονται  οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το  ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ενδιαφέρεται να  μισθώσει ακίνητο  στα  Ιωάννινα  συνολικού εμβαδού 350τ.μ. και διάρκεια μίσθωσης 36 μηνών,  κατ’  εφαρμογή του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123  (ΦΕΚ 2480 Β’ /27.6.2018), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στη Θεσσαλονίκη 26/09/2018
Με την παρούσα ενημερώνονται  οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το  ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ενδιαφέρεται να  μισθώσει ακίνητο  στη  Θεσσαλονίκη (πολεοδομικό συγκρότημα) συνολικού εμβαδού 400τ.μ. και διάρκεια μίσθωσης 36 μηνών,  κατ’  εφαρμογή του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123  (ΦΕΚ 2480 Β’ /27.6.2018), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στα Ιωάννινα21/09/2018

Με την παρούσα ενημερώνονται  οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το  ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ενδιαφέρεται να  μισθώσει ακίνητο  στα  Ιωάννινα  συνολικού εμβαδού 180τ.μ. και διάρκεια μίσθωσης 36 μηνών,  κατ’  εφαρμογή του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123  (ΦΕΚ 2480 Β’ /27.6.2018), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στα Γρεβενά21/09/2018

Με την παρούσα ενημερώνονται  οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το  ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ενδιαφέρεται να  μισθώσει ακίνητο  στα Γρεβενά  συνολικού εμβαδού 180τ.μ. και διάρκεια μίσθωσης 36 μηνών,  κατ’  εφαρμογή του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123  (ΦΕΚ 2480 Β’ /27.6.2018), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, εκατό ατόμων από το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας05/09/2018

Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση

Παράρτημα ΑΣΕΠ Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 

 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτων09/08/2018


Με  την  παρούσα  ενημερώνονται  οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητα στις περιοχές που αναφέρονται παρακάτω κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123 (ΦΕΚ 2480 Β’/27.06.2018), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 Νέος Φορέας για το Κτηματολόγιο19/01/2018

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ν.4512/2018, η εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) καταργείται και στην θέση της συστήνεται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στην θέση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών έννομων σχέσεων της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

Ο Φορέας είναι αρμόδιος ιδίως για :

 Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016, της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. για το έτος 201816/01/2018

Η  ΕΚΧΑ Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2018, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες ή μελετητές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/20 16 για την επιλογή αναδόχων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

 Επικαιροποίηση καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε εφαρμογή του Ν.4305/2014 22/12/2017

Με την 753/2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ Α.Ε. εγκρίθηκε ο επικαιροποιημένος πίνακας καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4305/2017.

Δείτε συνημμένη την σχετική απόφαση

Πίνακας καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε εφαρµογή του Ν.4305/2014
 Συνάντηση εργασίας μεταξύ της ΕΚΧΑ Α.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης 27/11/2017

Συνάντηση εργασίας για την ανταλλαγή γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ της ΕΚΧΑ Α.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με την παρουσία του Προέδρου της ΕΚΧΑ Α.Ε. καθ. κ. Βύρωνα Νάκου και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη καθώς και υπηρεσιακών στελεχών των δυο φορέων.

 Έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε.02/11/2017

Η ΕΚΧΑ ΑΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ, θέτει σε πιλοτική λειτουργία, τη διαδικτυακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η έγκαιρη προετοιμασία των μηχανικών, ενόψει της θεσμοθέτησης  της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των παραπάνω διαγραμμάτων για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία της χώρας.

 Ξεκινά η δεύτερη φάση ανάρτησης δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα30/10/2017

Ξεκίνησε την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 η δεύτερη φάση της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
diavgeia_s.jpg
CardBanner_Small.png
CEO_letter_Ombudsman promotion_250913.jpg
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης