00:01   Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018
Αναζήτηση
DyktiakiPyli.png
logo ΕΠΑΝΕΚ.png
AKINITO_DIMOS_ATHINAION_GR.jpg
hepos.jpg
aerofotografies.png
orthofotografies.png
online_epagg.jpg
1015.jpg
ypen-GR-small.jpg
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στα Ιωάννινα21/09/2018

Με την παρούσα ενημερώνονται  οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το  ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ενδιαφέρεται να  μισθώσει ακίνητο  στα  Ιωάννινα  συνολικού εμβαδού 180τ.μ. και διάρκεια μίσθωσης 36 μηνών,  κατ’  εφαρμογή του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123  (ΦΕΚ 2480 Β’ /27.6.2018), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στα Γρεβενά21/09/2018

Με την παρούσα ενημερώνονται  οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το  ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ενδιαφέρεται να  μισθώσει ακίνητο  στα Γρεβενά  συνολικού εμβαδού 180τ.μ. και διάρκεια μίσθωσης 36 μηνών,  κατ’  εφαρμογή του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123  (ΦΕΚ 2480 Β’ /27.6.2018), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, εκατό ατόμων από το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας05/09/2018

Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση

Παράρτημα ΑΣΕΠ Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 

 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτων09/08/2018


Με  την  παρούσα  ενημερώνονται  οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητα στις περιοχές που αναφέρονται παρακάτω κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123 (ΦΕΚ 2480 Β’/27.06.2018), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 Νέος Φορέας για το Κτηματολόγιο19/01/2018

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ν.4512/2018, η εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.) καταργείται και στην θέση της συστήνεται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στην θέση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών έννομων σχέσεων της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

Ο Φορέας είναι αρμόδιος ιδίως για :

 Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016, της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. για το έτος 201816/01/2018

Η  ΕΚΧΑ Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2018, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες ή μελετητές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/20 16 για την επιλογή αναδόχων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

 Επικαιροποίηση καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε εφαρμογή του Ν.4305/2014 22/12/2017

Με την 753/2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ Α.Ε. εγκρίθηκε ο επικαιροποιημένος πίνακας καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4305/2017.

Δείτε συνημμένη την σχετική απόφαση

Πίνακας καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε εφαρµογή του Ν.4305/2014
 Συνάντηση εργασίας μεταξύ της ΕΚΧΑ Α.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης 27/11/2017

Συνάντηση εργασίας για την ανταλλαγή γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ της ΕΚΧΑ Α.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με την παρουσία του Προέδρου της ΕΚΧΑ Α.Ε. καθ. κ. Βύρωνα Νάκου και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη καθώς και υπηρεσιακών στελεχών των δυο φορέων.

 Έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε.02/11/2017

Η ΕΚΧΑ ΑΕ σε συνεργασία με το ΤΕΕ, θέτει σε πιλοτική λειτουργία, τη διαδικτυακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η έγκαιρη προετοιμασία των μηχανικών, ενόψει της θεσμοθέτησης  της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των παραπάνω διαγραμμάτων για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία της χώρας.

 Ξεκινά η δεύτερη φάση ανάρτησης δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα30/10/2017

Ξεκίνησε την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 η δεύτερη φάση της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
 Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, της ΕΚΧΑ Α.Ε.10/10/2017

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων μελετών παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες ή μελετητές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/20 16 για την επιλογή αναδόχων στις κατηγορίες Έργων και Μελετών, να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Τετάρτη 01/11/2017 και ώρα 13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6505704 (Γ. Κολοβός).

 Εξέλιξη διαγωνισμού για την Ανάθεση Μελετών Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στο Υπόλοιπο της Χώρας (FOREST MAP_7)04/10/2017

Στις 28/07/2017 προκηρύχθηκε από την ΕΚΧΑ Α.Ε. ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ανάθεση Μελετών Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στο Υπόλοιπο της Χώρας» (κωδικός: FOREST_MAP_7) με αντικείμενο την ανάθεση 16 συμβάσεων για την κατάρτιση δασικών χαρτών σε περιοχές 36 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τις οποίες δεν έχει ήδη καταρτισθεί δασικός χάρτης ή έχει καταρτιστεί αλλά απαιτείται η επικαιροποίησή του. Στις 27/9/2017 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία αξιοποιώντας την  υποδομή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

  Παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών07/09/2017

Με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατείνεται η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις  25 Σεπτεμβρίου 2017.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=5119&language=el-GR

 Δασικοί χάρτες - Μάθε και Δράσε ως 7 Σεπτεμβρίου 201703/08/2017

Οι δασικοί χάρτες είναι η εκπλήρωση μιας συνταγματικής επιταγής εδώ και 40 χρόνια. Η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μη θιγούν τα συμφέροντα των πολιτών από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

  
 
 Παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών28/07/2017

Με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατείνεται η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις  7 Σεπτεμβρίου 2017.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 

diavgeia_s.jpg
CardBanner_Small.png
CEO_letter_Ombudsman promotion_250913.jpg
Κεντρικά Γραφεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.: Μεσογείων 288, ΤΚ 155 62, Αθήνα, Τηλ: 2106505600, Fax: 2106505949

Περιφ. Κέντρο Θεσσαλονίκης: Τσιμισκή 136. ΤΚ 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310370500, Fax: 2310370513
© 2013 ΕΚΧΑ Α.Ε. | Όροι Χρήσης